Retkiohjeet

Retken vetäjä

 • ilmoittaa retkestä seuralle
 • vastaa turvallisuudesta (yhdessä apuvetäjien ja muiden osallistujien kanssa)
 • noudattaa turvaohjeita ja tekee turvasuunnitelman
 • seuran hallitus voi puuttua retken järjestelyihin tai jopa perua retken turvallisuussyistä
 • ryhmän koko ja ohjaajien määrä melonnan turvaohjeen mukaan
 • suunnittelee reitin ja arvioi retken vaativuuden, tarvittaessa varasuunnitelma ja varapäivä
 • voi olla omia vaatimuksia, kuten reskutusharjoitus, melontakilometrit, varusteet, kokemus
 • voi kieltää osallistumisen sellaiselta, jonka ei usko pärjäävän retkellä
 • ilmoittaa retken alkuajan ja kokoontumispaikan, arvioidun paluuajan sekä retken vaativuuden
 • ilmoittaa, jos retken vaativuus muuttuu (esimerkiksi sääennuste vaihtuu)
 • kerää osallistujaluettelon viimeistään alkukokoontumisessa
 • ohjeet varustuksesta
 • huolehtii, että ryhmällä on mukana tarvittavat yhteiset varusteet (esimerkiksi varamela, hinausköysi, ea -välineet)
 • kertoo pelisäännöt ja valvoo ryhmäkuria
 • jakaa roolit etukäteen, jos tarvitaan apuvetäjiä tai suunnistajia tms
 • aloituskokoontuminen jossa nämä asiat käydään läpi

Osallistuja

 • tutustuu etukäteen retken sisältöön ja vaativuuteen 
 • ei lähde omaa tasoa vaativammalle retkelle
 • tulee ajoissa paikalle
 • ilmoittaa retkeen vaikuttavista rajoitteista
 • ilmoittaa yhteystietonsa
 • huolehtii omien varusteiden ja kaluston kunnosta
 • avustaa muuta ryhmää
 • tekee vajakirjamerkinnän
 • noudattaa retken vetäjän ohjeita